Skrald

Beboerne skal benytte de opstillede skraldecontainere til husholdningsaffald.
Der er ligeledes containere til hhv papir, glas, metal og pap.
Venligst overhold de retningslinjer, der står skrevet ved diverse containere.

Der er mulighed for at stille stor-skrald ved den store container bagved bygningen.
Der må ikke stilles byggeaffald ved containeren, d.v.s. alt nagelfast, køkkenelementer, wc, håndvaske, vandvarmer, puds, brædder, rockwool. m.m.
Er du i tvivl, så spørg viceværten.

Der må ikke stilles storskrald ud på Tranegårdsvej op til tømningsdagen.Praktisk information