Om Haveforeningen

Bestyrelsen holder ca ét månedligt møde.

Referater fra bestyrelsesmøderne tilsendes medlemmerne.

Medlemmerne er meget velkomne til at henvende sig til bestyrelsen per mail: haveforeningen@eftranegaarden.dk

Kommunikationen mellem medlemmerne og fra bestyrelsen foregår også via opslagstavlen i glasskabet ved havegangen.

Der er mulighed for at låne redskaber, så som trillebør, flismaskine og pælebor.  Disse forefindes i "vådområdet", indgang efter have 5.

 

Praktisk information