Bestyrelsen for haveforeningen

Formand: Gitte Christensen

Kasserer: MetteLine Chemnitz

Sekretær: Lise Albrectsen 

Medlem: Susanne Diernisse

Medlem: Kirsten Lüthje

 

Mail til bestyrelsen: haveforeningen@eftranegaarden.dk

 

 Praktisk information