(31.05.2020)

TV – signaler

Det gamle tv-signal slukker natten til tirsdag, men vi har forberedt anlægget.

I kan stadig se programmerne i DVB-T udgave, som I gør det nu.

Der skal bare søges på fjernsynet efter de 3 kanaler: DR 1, DR 2 og Ramasjang.

Mvh Flemming

 

Endnu en meddelelse om COVID-19 og affaldshåndtering i Gentofte Kommune

(6.4.2020):

Vedrørende COVID-19 og beholderkapacitet

Vi befinder os i en særlig situation, hvor mange er hjemsendt fra deres arbejde. Dette kan medføre en forøget lokal affaldsproduktion og dermed øget pres på jeres affaldsbeholdere.

Låget skal lukke tæt For at kunne sikre en kontinuerlig afhentning af affald, er det nødvendigt, at lågene på beholderne slutter tæt. Vi skal derfor bede jer om at være særligt opmærksomme på at undgå overfylde beholderne. Undgå overfyldning

  • Pres og pak affaldet sammen allerede i køkkenet (fx mælkekartonner)
  • Fordel affaldet jævnt i beholderne
  • Rotér beholdere i løbet af ugen, så det ikke kun er den forreste, der bliver (over)fyldt
  • Øget udsortering af de genanvendelige affaldstyper
  • · Brug de offentlige kuber til glas og papir
  • Kom overskydende restaffald i plastsække Hvis der er overskydende restaffald, er det muligt at komme dette i separate plastsække. Ekstra sække opstilles ved siden af beholderne. Sækkene skal lukkes med knude eller snor. Både klare og sorte sække accepteres. Der er tale om en nødforanstaltning, som kun finder gyldighed i denne afgrænsede beredskabsperiode indtil udgangen af april.
  • Undgå at sprede virus med affaldet - slå knude på posen Vi skal i forlængelse af vores tidligere meddelelser opfordre til, at I slår kunde på affaldsposen, inden den lægges i beholderen. Hold igen med have- og storskrald

Vi skal bede jer begrænse brugen af kommunens have- og storskraldsordning.

 Kontakt Affald og Genbrug

 Skulle der opstå en situation på jeres ejendom, hvor affaldet ikke bliver hentet, skal vi bede jer straks rette henvendelse til Affald og Genbrug. Affald og Genbrug kan kontaktes via renovation@gentofte.dk og 3998 8100.

Med venlig hilsen Affald og Genbrug

 

 

 

Vigtig information fra Gentofte Kommune (21.3.2020)

Flemming har modtaget en opfordring fra Gentofte Kommune. Læs den venligst og følg den!

 

Pak restaffaldet i poser med knude – og hold igen med storskrald og haveaffald

Kære beboer

Da indsamling af affald er kritisk for vores kommune og samfundet som helhed, er det vigtigt, at vi i disse dage tager ekstra god hånd om skraldefolkenes arbejdsmiljø. På den må medvirker vi til, at den nødvendige indsamling stadig kan finde sted.

Knude på restaffald Vi skal bede jer pakke jeres affald i poser og slå knude på, inden I lægger det i skraldespanden. Årsagen er, at vi ønsker at skærme skraldefolkene mest muligt i forhold til smitte (særligt corona).

Når affaldet ligger løst i beholderen, er der større risiko for, at skraldefolkene kommer i kontakt med det, f.eks. hvis det blæser ud. Hold igen med storskrald og haveaffald For at kunne sikre den nødvendige bemanding til at varetage indsamlingen af affald i Gentofte Kommune, beder vi alle om at begrænse omfanget af både storskrald og haveaffald.

Ved ikke at belaste afhentningen mere end højst nødvendigt medvirker til du, at der fastholdes en fleksibilitet i mandskabet hos kommunens renovatør, Remondis.

Genbrugsstationen er kun åben for erhverv På Gentofte Kommunes genbrugsstation kan vi kun modtage affald fra erhvervene i øjeblikket. Private borgere må derfor ikke aflevere affald her.

Genbrugsstationen holder åbent inden for rammerne af et nødberedskab med normale åbningstider. Der er lukket i weekenden.

Hold dig opdateret De skiftende omstændigheder gør, at der løbende sker ændringer på affaldsområdet i Gentofte Kommune. Derfor kan du med fordel holde dig orienteret på kommunens hjemmeside, hvor seneste nyt vil fremgå. Se mere her: https://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Affald-og-Genbrug


Med venlig hilsen
Affald og Genbrug

 

 

Tidligere information fra Flemming:

Tv Kanalerne fra DR skifter plads i vores anlæg, det kan blive nødvendigt at indlæse kanalerne igen på visse fjernsyn.

 

Omlægningen sker fra DR´s side, onsdag den 04 03 2020 mellem klokken 00.00 og 02.00, Tria Antenneservice vil justere det på plads i løbet af onsdag eftermiddag, så alle kan se kanalerne igen.

 

Omlægningen sker for at give plads til det nye 5G net.

 

 

Den 10. oktober blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling med henblik på eventuel etablering af fjernvarme i Tranegården.  Her følger:

 referatet 

indkaldelse

supplerende materiale

See the source image

 

Som det fremgår, var der flertal for forslaget - men ikke det krævede 2/3 flertal.

Efterfølgende har Lars Pinvig Pedersen taget initiativ til at oprette en hjemmeside på facebook. På facebook er der i forvejen adgang til hjemmesiden "Tranegården" og derfra kan man komme til "Tranegården - fjernvarme eller ej ?"

Linket hertil er:

https://www.facebook.com/groups/2299887820121499/

Mange har meldt sig ind i facebook-gruppen og i torsdags (24.10) blev der afholdt et møde, hvor vi besluttede at undersøge nye muligheder. Det kunne fx være, at man kun fik skiftet varm- og koldtvandsforsyningen i hele ejendommen eller at der bliver lavet en oversigt over, hvem der er for og imod. Derudfra kunne der så måske være mulighed for, at fjernvarmen blev tilført nogle opgange og ikke andre.

Følg med via hjemmesiden ! og deltag i diskussionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelelse fra Flemming: Nu virker de svenske tv-kanaler igen

Torsdag den 26.9  vil der være en gennemgang/ registrering af varmtvandsbeholdere, vaske- og opvaskemaskiner fra klokken 9,30 til 14. Se opslaget. 

 

 

 

Her er referatet fra  

generalforsamlingen 1.4. 2019

 

Tranegården holdt sin 100 års fødselsdag den 1. juni - og Karl-Heinz tog en masse billeder:

Klik på linket for at se flere billeder:

Fødselsdagsfest

Praktisk information